ไม่มีหมวดหมู่

สัญญาณเตือนของโรคเบาหวานที่ทุกคนต้องรู้


Advertisements

ปากแห้ง

อาการปากแห้งอาจเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนของโรคเบาหวาน และมันยังส่งผลต่อความรุนแรงของโรคเบาหวานโดยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นอาการปากแห้งไม่ได้เป็นเพียงอาการของการที่ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานด้วย


Advertisements