ไม่มีหมวดหมู่

สัญญาณเตือนของโรคเบาหวานที่ทุกคนต้องรู้

พูดติดขัด

เมื่อคุณเป็นโรคเบาหวานคุณสามารถประสบปัญหาในการพูดได้เช่นกัน ปัญหาเหล่านี้เป็นผลมาจากความเสียหายของเส้นประสาทที่เกิดจากโรคเบาหวาน กล้ามเนื้อที่ควบคุมใบหน้าของคุณกล่องเสียงและการเปล่งเสียงจะสูญเสียการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของขากรรไกร ฟัน และปากของคุณ